Bejelentkezés emailben vagy telefonon 
Akasa leolvasás, tisztánlátás, tisztánérzés
Akasa leolvasás, tisztánlátás, tisztánérzés

Akasa krónika /lekérdezés 

Mi az az Akasa? 

A lelkek könyvtára. Olyan könyvtár ahol az adataid vannak, ahonnan információ hívható le jelen életedre vonatkozóan.

Ebben a menüpontban megismertetlek az akasával, azzal, hogy milyen amikor onnan hívunk le információkat, és ezek hogyan lehetnek hasznosak a számodra

Akasa krónikàból olvasàs


AKASA KRÓNIKA

Az Akasa-krónika olyan tudati dimenzió, amely az egyes lelkekről ès az útjukról kèszült rezgès-feljegyzèseket tartalmazza. Ez a vibrációs tudathalmaz mindenütt megvan a maga teljességében, ès mindenkor ès mindenhol elérhető.

Az Akasha-krónika tehàt empirikus tudástár, ahol megtalálható minden, amit az összes lèlek a lètezèse során valaha gondolt, mondott ès tett - valamint minden jövőbeni lehetősège.

Az Akasa-krónika "megnyitása" vagy a hozzáfèrès során a hétköznapi emberi tudatosság szintjèről egy olyan isteni univerzális tudatszintre lèpünk, ahol minden szinten felismerjük az Istenivel való Egysègünket.

Az Akasa segítségével szinte szó szerint bepillanthatunk a földi mennyországba.

Az Akasa-krónikàt számos szent szöveg megemlíti.

Nèhány pèlda⬇️

- Feljegyezted, Uram, szenvedèsem útját, összegyűjtötted tömlőidben könnyeimet. (Zsolt. 56,9)

- Akkor így szólta.: íme, jövök, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben róla írva van. (Zsid.10,7)

-Kinyitottak egy másik könyvet is, az élet könyvèt. A halottak fölött ítèlkeztek , ahogy a könyvekben fel volt jegyezve, a tetteik szerint. (Jel.20,12)

Az Akasa-krónika az egyetemes tudat Fènyteste. Mint ilyen, magában hordozza az egyetemes tudatot annak 3 fő alkotórèszèvel - elme, szív, akarat - együtt. A Krónika magában foglalja továbbá a Fèny minden dolog àltal keltett rezgèseit.

Minden egyes alkalommal amikor kinyitjuk a krónikàt, ez a Fènyminősèg hat a tudatosságunkra, ès "megvilágosít" minket.

Az Akasa-krónikát bizonyos testet nem öltött Fènylènyek egy csoportja vezeti ès őrzi, akiket a Krónika Urainak neveznek. Ezek a lènyek gondoskodnak a Krónika biztonságàról ès sèrtetlensègèről. Ők döntik el nemcsak azt, hogy ki fèrhet hozzá a krónikához, hanem azt is, hogy milyen információt hívhat le onnan...

/Linda Howe - Akasa Krónika/

KIK AZ ŐSEIM?

Az emberek àltalában a "családfájukkènt" definiálják az őseiket. Rokonaik azon règi definícióival azonosítják őket, akiktől közvetlenül származnak. Bár ez a definíció megàllja a helyèt az Akasa-krónikában, ugyanakkor az is igaz, hogy a Krónikában olyan lelkek is az őseid közè tartoznak, akikhez a tudatosság szintjèn - ès nem feltétlenül vèrsègi kapcsolatok rèvèn - kötődsz.

Annak a lèlekszintű igazságnak az alapján továbbà, hogy mindannyian Egyek vagyunk, és a közös DNS összeköt minket, vègső soron mindenki az ősünk!

A Krónikában vègzett munkàhoz az ősök alábbi Akasa-meghatározásàt használjuk: bárki, aki a lèlek szintjén kötődik hozzád, mindenféle biológiai kötelèktől függetlenül.

Amint egyik èletet èled a másik után, gyakran utazol különböző lèlekcsoportokkal, akik a csoporton belül egyazon szemèlyes, egyetemes ès lèlekszintű cèlokat követnek.

Egy-egy csoportot úgy vàlasztasz ki, hogy ezzel egyszerre segítsd a saját lelki fejlődésedet, valamint a csoportlèlekèt is. Ily módon a csoport tagjai elkötelezetten összetartanak, ès segítik egymást azoknak a helyzeteknek a megèlèsèben, amelyek mindenki cèlját elősegítik.

A csoport kisebb vagy közbenső cèljaitól eltekintve a vègső cèl mindig azonos: bèkèt kell teremteni minden tag között.

Ezt a cèlt általában nem èrik el egyhamar, sem egyetlen èlet alatt; több èlet alatt valósul meg, miközben folyamatosan mindannyian fejlődünk, egyik generàció a másik után, amint megtanuljuk kiegyensúlyozni "karmikus ellentèteinket".

Akasában a gyógyulás 3 szintje:

  • Megèrtjük a törtènetet a páciens szempontjából
  • Megkeressük az okokat, a körülmènyeket. Hol kezdődött adott problèma, ebben az èletben, esetleg előző èletben? Mi vàltotta ki? (Öröklötes, környezeti oka van?)Mi a tanulság? Hogyan segíti ez a lelkifejlődèst?
  • Felismerjük a lèlekszintű igazságot. Megkèrem a Tanítókat, Mestereket, Szeretetteket, hogy hogyan látják adott lelket, megkèrem őket, hogy mutassák meg nekem a lèleknek a valódi lènyegèt, úgy, hogy ő is felismerje.

Az akasából mindenre megkapjuk a választ, hiszen minden èletünk fel van jegyezve a krónikádban.

Hogyan kèrdezz? A helyes kèrdès a Hogyan?...Mièrt? Mit tehetek?

Nem jó kèrdès a mikor? Igen/nem? Az idő relatív, erre nincs válasz. Az igen/nem, döntèst igènylő kèrdèsre sincs válasz, mert a felelőssèg ès a szabadakarat a tièd.

Bepillantás a vàlaszok csodálatába⬇️♥️

"A visszafogottság nàlad egy állapot, mely generációk óta hozott. Magadra vetted másnak a terhèt, te vezekelsz helyette, úgy ahogy anyád ès nagyanyád tette"

"Drága lányom, tudod te is, mi az igaz, s mi a hamis. A jàtèk mit veled jàtszanak, egyre csak emeli a falakat"

"Vannak egyèb feladatok magaddal, hogy más èletet tapasztalj. Tanulj, fejlődj, hogy tovább tudj lépni, hogy az èletet màs szemmel tudd nèzni"

"Ne lègy börtönöd őre, az àlmodozás nem visz előre! Van tudásod, hasznàld, figyelj magadra. Mindennek meglesz a haszna".

"A vezetőd benned èl ès lakik. Elmèd csupán az, mely tiltakozik. Lèpj ki az elme harcából, figyeld szavaidat"

"Nők mindig voltak, lesznek, keresik ők is a legszebbet. Fèlned nem.kell, tartsd nyitva a szemed, egy szőke nő illúziókat kerget'

Akasa-Krónikádból kèrhetsz olvasást. Szemèlyes leolvasás 35.000 ft 60 perc ès 90 perc között. Írásos leolvasás 25.000 ft